Truva Kalıp Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için TRUVA KALIP olarak ilgili çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak ve çevre duyarlılığımızı azami düzeyde tutarak gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.

Bu bağlamda TRUVA KALIP ilgili standardın gerekliliklerini yerine getirmeyi ve aşağıda belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt eder:

  1. Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı ve müşteri beklentilerini harmanlayarak sürekli iyileştirme ve gelişim sağlamayı
  2. Çevreyle ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli iyileşmeyi sağlamayı
  3. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, ham madde kullanımını azaltmak ve doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlamayı
  4. Faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı
  5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bir üst bilinç düzeyine taşımayı ve katılımlarını sağlamayı, dahası, bu bilincin yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı
  6. Enerji ve tabii kaynakları verimli kullanmayı
  7. Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı, çevresel etkisi asgariye indirerek bertaraf edilmesi için çalışmalar yapmayı

Erkan Erken
Genel Müdür